Používanie stránky

Obsah stránky - vlastníctvo

Prevádzkovateľ stránky je firma Marek Mĺkvy, Májová 317/52, 966 81 Žarnovica, IČO: 34546961, DIČ: 1020044124, Živ. register: 602 - 1866. Prevádzkovateľ tejto stránky ponúka na stránke informácie o výrobe a predaji energetických palmových sviečok. Obsah sa nesmie kopírovať bez písomného súhlasu prevádzkovateľa ani ako celok, ani v jednotlivých častiach. Obsah sa nesmie kopírovať v elektronickej podobe, ani tlačenou formou.

Zmeny stránky, ukončenie činnosti

Obsah je pravidelne aktualizovaný a je vlastníctvom prevádzkovateľa stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny obsahu, aktualizácie textov a obrazových príloh. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na prerušenie činnosti stránky a jej ukončenie.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody materiálneho, osobného, finančného ani duševného charakteru, ktoré vzniknú nesprávnym používaním stránky, jej obsahu a častí. Tak isto prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnou interpretáciou publikovaných postupov a ich nesprávnym použitím ako aj neoprávneným kopírovaním častí stránky.Sviečky sú odpradávna symbolom očisty a harmónie a tak sme sa rozhodli vylepšiť ich vlastnosti liečivými, očistnými a archanjelskými energiami.

Jedinečné vlastnosti energetických sviečok vznikli spojením starobylých liečebných poznatkov a ručným procesom výroby bez akejkoľvek techniky a chémie.

Informácie


Kontakty

Tel.: 0908 273 508
E-mail: info@karuna.sk
Facebook: KARUNA

Firemné údaje

Výrobca (sídlo firmy, nie predajňa!):
Marek Mĺkvy
Májová 317/52, 966 81 Žarnovica

IČO: 34546961, DIČ: 1020044124
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 602-1866