Popis čistiacich sviečok

Každá, aj obyčajná sviečka očisťuje do istej miery priestor kde horí od negatívnych energií. Oheň sa používa už od dávnych dôb ako očistný element schopný spáliť negatívne energie. Vedeli to už aj naši predkovia. Naše sviečky sú odlišné od bežných v tom, že sú posilnené energiami, s ktorými pracujeme a teda je mnohonásobne navýšená ich očistná schopnosť. Pracujeme s energetickými liečebnými metódami a tieto vedomosti sme využili pri vytvorení čistiacich sviečok. Sviečky sú po vyrobení "nabíjané a programované" očistnými a liečivými energiami, energiami majstrov a archanjelov.

Sú pripravené tak, aby pohlcovali z priestoru negatívne energie, spaľovali ich, prípadne iným spôsobom stransformovali. Všetko čo ľudia vyprodukujú svojimi emóciami, pocitmi a energiami sa teda z priestoru prostredníctvom týchto sviečok odstraňuje. Energie hnevu, smútku, krivdy, žiaľu, strachu, bolesti - to všetko nielen prežívame, ale nechávame všade tam kam prídeme. Keď je priestor plný takýchto energií je to pre vnímavejšie osoby veľmi nepríjemné. Nie každý človek vie pracovať s energiami a očisťovať si nimi priestor kde žije, alebo pracuje. A práve na tento účel boli tieto sviečky vytvorené. Naše sviečky môže používať každý - sú nosičom očistných energií.

Energia sviečok odstraňuje z priestoru len to, čo odstrániť môže. Pracujú tak, aby nijako nenarúšali slobodnú voľu ľudí a všetko to, čo si človek musí riešiť a očistiť sám v priestore ponechávajú.Sviečky sú odpradávna symbolom očisty a harmónie a tak sme sa rozhodli vylepšiť ich vlastnosti liečivými, očistnými a archanjelskými energiami.

Jedinečné vlastnosti energetických sviečok vznikli spojením starobylých liečebných poznatkov a ručným procesom výroby bez akejkoľvek techniky a chémie.

Informácie


Kontakty

Tel.: 0908 273 508
E-mail: info@karuna.sk
Facebook: KARUNA

Firemné údaje

Výrobca (sídlo firmy, nie predajňa!):
Marek Mĺkvy
Májová 317/52, 966 81 Žarnovica

IČO: 34546961, DIČ: 1020044124
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 602-1866