Bezpečnostné pokyny

Pri práci so sviečkami je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá.

  • Knôt na sviečke nie je nutné skracovať, ale ak by ste tak urobili nemal by mať menšiu dĺžku ako 1 cm. Je to kvôli optimálnemu horeniu sviečky.
  • Sviečku neprenášajte v rukách ak je zapálená.
  • Nezapaľujte sviečku v blízkosti horľavých materiálov, záclon, závesov, papiera...
  • Sviečku položte vždy na nejakú nehorľavú podložku, nie priamo na podklad.
  • Sviečka by mala byť neustále pod dozorom.
  • Zapálenú sviečku držte bokom od detí a zvierat, aby nedošlo k náhodnému prevráteniu a následnému popáleniu a požiaru.
  • Sviečku neumiestňujte do prievanu, k ventilátorom a celkovo do miest kde silnejšie prúdi vzduch.
  • Vzdialenosť medzi horiacimi sviečkami by mala byť aspoň 10 cm.
  • Chráňte sviečku pred priamym slnkom, zdrojmi tepla a skladujte ju do teploty 30°C.
  • Sviečku nikdy nepoložte na naklonenú podložku.Sviečky sú odpradávna symbolom očisty a harmónie a tak sme sa rozhodli vylepšiť ich vlastnosti liečivými, očistnými a archanjelskými energiami.

Jedinečné vlastnosti energetických sviečok vznikli spojením starobylých liečebných poznatkov a ručným procesom výroby bez akejkoľvek techniky a chémie.

Informácie


Kontakty

Tel.: 0908 273 508
E-mail: info@karuna.sk
Facebook: KARUNA

Firemné údaje

Výrobca (sídlo firmy, nie predajňa!):
Marek Mĺkvy
Májová 317/52, 966 81 Žarnovica

IČO: 34546961, DIČ: 1020044124
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 602-1866