Návod na použitie čakrovej sviečky

Hneď na úvod treba zdôrazniť, že čakrové sviečky neslúžia na liečenie Vašich zdravotných problémov a sú len doplnkom - pomôckou k dosiahnutiu harmónie a čistoty čakier. Ak máte nejaké zdravotné problémy obráťte sa na lekára.

Čakry si v živote rozladíme nesprávnym myslením, zlými emóciami, rozladenou psychikou. Ak čakra nepracuje správne nezásobuje naše telo a energetický systém dostatkom energie čo sa prejaví buď nejakými negatívnymi pocitmi, alebo neskôr aj fyzickými problémami.

Sviečky sú vytvorené tak, aby čakry očistili, zharmonizovali a naplnili pozitívnou energiou. Ak niečo musíte odstrániť a spracovať sami tak to sviečky neurobia za Vás. Zbavia Vás len takých problémov, ktoré je možné riešiť "zvonku".

Zapáľte si sviečku prislúchajúcu k čakre, s ktorou potrebujete pracovať a prijímajte očistné a harmonizujúce energie. Ak sa chcete viac zapojiť do tohto procesu môžete myslieť na to ak sa zbavujete negatívnej energie, napĺňate svoju čakru svetlom, liečivou energiou, používajte vizualizáciu.

 Sviečky sú odpradávna symbolom očisty a harmónie a tak sme sa rozhodli vylepšiť ich vlastnosti liečivými, očistnými a archanjelskými energiami.

Jedinečné vlastnosti energetických sviečok vznikli spojením starobylých liečebných poznatkov a ručným procesom výroby bez akejkoľvek techniky a chémie.

Informácie


Kontakty

Tel.: 0908 273 508
E-mail: info@karuna.sk
Facebook: KARUNA

Firemné údaje

Výrobca (sídlo firmy, nie predajňa!):
Marek Mĺkvy
Májová 317/52, 966 81 Žarnovica

IČO: 34546961, DIČ: 1020044124
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 602-1866